HJEM   PRESENTASJON   FOTOALBUM   UTGIVELSER   ALLSANG   REPERTOAR   BOOKING   LINKER   PRESSE   GJESTEBOK  

Allsang

Minnenes Melodier 1950 - 1975

 

Allsangshowet


ble første gang framført i 1984, og det ble flittig benyttet i årene som fulgte. Til showet ble det laget en allsangsamling og den inneholdt 15 norske populærmelodier fra årene 1950 - 1975. Utgivelsen av allsangsamlingen ”Minnenes Melodier” var 100% støttet av lokale sponsorer og de nødvendige rettigheter ble innhentet fra de aktuelle tekstforfattere og musikkforlag.
Etter at et hundretalls show var gjennomført i 1980 - årene ble allsangshowet, etter flere forespørsler, gjenopptatt i 2002, og det har blitt jevnlig framført i de senere år.
Spesielt på seniorsamlinger, pensjonistforeninger og i ulike fagforbund er allsang populært.

Allsang har igjen kommet til heder og verdighet etter at svenske TV1 og norske TV2 har hatt svært god respons og høye seertall på sine ukentlige sommerprogrammer ”Allsång på Skansen” og ”Allsang på grensen”.

I 2007 startet rikskonsertene et 3 - årig nasjonalt prosjekt med navn ”Hele Norge synger” hvor alle artister og Norges musikkliv ble innvitert med. Formålet er at sang og allsang igjen skal bli til glede for hele den norske befolkning.

Arbeidet med å skaffe sponsorer og innhente rettigheter til en ny utgave av allsangsamlingen ”Minnenes Melodier” har startet, og jeg håper at den nye allsangsamlingen kan tas i bruk i 2010.

 
Rens stemmen og SYNG MED!  
 
  2001-2008 Arne Mørch

©SongshenMedia Webdesign 2005 - 2008